Privatlivspolitik for DS Stålkonstruktion


 

Introduktion
Denne persondatapolitik gælder for indsamling og behandling af personoplysninger om dig i forbindelse med din kontakt med DS Stålkonstruktion.

DS Stålkonstruktion anvender og registrerer i visse situationer en række personoplysninger om dig, blandt andet når du bruger vores hjemmeside, i forbindelse med jobansøgning, når din virksomhed etablerer et kundeforhold hos os eller som led i vores virksomhed med produktion og salg af løsninger i stål og beton til byggeri og industri.

Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?
Som leverandør til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med levering af stålkonstruktioner og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. 

Kontaktoplysninger:
DS Stålkonstruktion er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os skriftligt, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 

Registrerede kontaktoplysninger til:

Kontaktperson: Camilla Ørtoft Ottsen
Adresse: Samsøvej 2, 9500 Hobro 
CVR: 25130979
Mail: hr@ds-staal.dk
Website: https://www.ds-staal.dk/

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med din kontakt til os, eller i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af stålkonstruktioner jf. persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål. 

Kategorier af personoplysninger
Kunderelation:
Hvis du er kunde hos DS Stålkonstruktion eller potentiel kunde, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne tilbyde vores løsninger til dig (med henblik på at indgå eller opfylde en aftale vi har med dig eller den virksomhed du repræsenterer).

Selskabsoplysninger er som udgangspunkt ikke omfattet af databeskyttelsesforordningen, men vi kan dog efter omstændighederne behandle dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, din privatadresse, din stilling, din uddannelsesmæssige baggrund og oplysninger om vores forretningsmæssige relation.

Desuden behandler vi oplysninger om finansielle forhold, herunder betalingsoplysninger og skatteoplysninger. Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Vores hjemmeside:
Vores hjemmeside gør brug af cookies. Når du besøger hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies. Vi bruger udelukkende cookies til statistiske formål, så vi kan gøre hjemmesiden mere brugervenlig, effektiv og målrettet. Oplysninger er anonyme, og vi kan derfor ikke se, hvem du er. Vi videregiver aldrig informationer til andre.

Se nærmere om DS Stålkonstruktions brug af cookies her

Jobansøgning:
Når vi indsamler og registrerer dine data, bliver de gemt digitalt på en sådan måde, at kun få, relevante medarbejdere har adgang til dine data. Vi håndterer derfor dine data på en forsvarlig måde og sikrer, at udefrakommende personer ikke har mulighed for at få adgang til dine oplysninger.

Bliver du ansat i den stilling, hvortil din jobansøgning er rettet, vil vi gemme din jobansøgning i din personalemappe, som også kun få, relevante medarbejdere har adgang til.

Får du et afslag på en stilling, du har søgt, gemmer vi som udgangspunkt din jobansøgning i 3 måneder. Dette sker, for at vi har mulighed for at gennemlæse din ansøgning igen, hvis der skulle dukke en lignende stilling op i løbet af perioden. Efter de 3 måneder bliver din ansøgning slettet, medmindre du skriftligt har givet samtykke til at vi må beholde dine oplysninger i længere tid.

Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til
I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til DS Stålkonstruktions samarbejdspartnere og leverandører, fx it-leverandører, koncerninterne selskaber, mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på DS Stålkonstruktions vegne og i overensstemmelse med DS Stålkonstruktions instruks.

Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til dig. Det kan fx være til SKAT, andre offentlige myndigheder eller eksterne samarbejdspartnere.

Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået disse. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
DS Stålkonstruktion overfører ikke dine oplysninger til tredjelande (lande udenfor EU og EØS).

Sikkerhed
Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

Hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter kryptering, fx sikker e-mail eller kodebeskyttet fil (Word eller PDF-format). 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogførings-eller forældelsesloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Retten til at trække samtykke tilbage
Skulle du have givet samtykke til os til noget ud over levering af stålkonstruktioner, så har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskr

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.  

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (Se kontaktoplysninger).

Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. 

Klagemuligheder
Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Klagen kan indgives til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00

Hjemmeside: www.Datatilsynet.dk

Ændringer i privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

Kontakt
Hvis vi skal ændre eller slette personlige oplysninger, vi har registreret om dig, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores privatlivspolitik, kan du rette henvendelse via ovenstående kontaktoplysninger eller pr. post til: 

DS Stålkonstruktion
Samsøvej 2
9500 Hobro

Mærket ”Persondata”

Denne privatlivspolitik er ajourført i februar 2023

Vi bruger cookies til at optimere din oplevelse af vores hjemmeside, til statistik og til markedsføringsbrug.


Afvis alle cookies Acceptér nødvendige cookies Acceptér alle cookies